*

...пролет, зима, лято, пролет... Губи ми се ритъмът! Само знам, че нощите ухаят на липа, а ти звъниш да
кажеш "чао"...

0 коментара:

top